Elektronisk kjørebok

EKBOK er en elektronisk kjørebokløsning som automatisk registrerer all bruk av firmaets kjøretøy. GPS-enheten i kjøretøyet registrerer og sender alle relevante kjøredata til vårt datasenter. EKBOK er web-basert og dermed har man tilgang til den fra smarttelefoner, PC-er og nettbrett.

Godkjent kjørebok

EKBOK oppfyller alle krav til dokumentasjon for bilgodtgjørelse og skille mellom privat- og yrkesbruk av firmabil i forhold til eksisterende lover og regler. Det er blant annet ikke mulig for brukerne å fjerne kjøring som er registret i løsningen.

Spar penger

Manuelle kjørebøker krever mye tid av både de ansatte og administrasjonen. EKBOK sørger for at man får registrert alle nødvendige kjøredata og lett kan hente ut rapporter som kan brukes som dokumentasjon ved fordelsbeskatning, eller for å unngå unødvendig fordelsbeskatning.

Full kontroll

Løsningen viser i kart hvor kjøretøyene befinner seg til enhver tid, og eventuell i hvilken retning kjøretøyet beveger seg. Dermed kan systemet brukes til flåtestyring. Tilgang til kartvisningen kan begrenses på brukernivå. Posisjon til privatbil vil kun vises for den aktuelle bilens eier.

Spar tid og penger mens du følger lover og regler!

Vanlige spørsmål

Hva koster løsningen

Løsningen koster kr 189 pr måned pr kjøretøy. I tillegg kommer etablering på kr 999 pr enhet uten binding eller kr 499 pr enhet ved 12 måneders binding. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Hvordan monteres GPS-enheten

Man velger mellom to forskjellige GPS-enheter. Den ene settes i ODB2-porten (diagnoseporten) i kjøretøyet. ODB2-porten er vanligvis lett tilgjengelig under dashbordet. Den andre monteres i motorrommet og henter strøm fra batteriet. Hvilken enhet man velger er opp til kunden selv.

Kan man bruke en GPS-enhet i privatbil

Ja, man kan montere GPS-enheter i privatbiler hvis man ønsker å dokumentere yrkeskjøring. Privatbilens bruk er skjult for alle andre brukere, og kun administrator kan hente ut rapporter på yrkeskjøring på bilen.

Kommer telekostnader i tillegg

Nei, alle telekostnader er inkludert i månedsleien. Også eventuelt bytte av SIM-kort hvis det skulle være nødvendig.

Hva skjer hvis en GPS-enhet blir ødelagt

Hvis en GPS-enhet slutter å virke, tar man bare kontakt med forhandleren og får tilsendt en ny GPS-enhet kostnadsfritt. Når man får ny enhet returnerer man bare den gamle.

Kan løsningen brukes på en mobiltelefon

Ja, EKBOK er en web-basert løsning slik at man kan bruke den fra en hvilken som helst enhet som har en nettleser, det vil si smarttelefoner, PC-er og nettbrett.

Vises alle kjøretøy for alle ansatte

I løsningen er det mange muligheter til å skjule informasjon som er irrelevant for andre. For eksempel kan den settes opp slik at man kun ser kjøretøy i egen avdeling, eller ikke ser kjøretøy som har fast sjåfør.

Fakturering

Ved etablering faktureres det som er igjen av det kvartalet man er inne i, samt etableringskostnaden. Deretter får man faktura for hvert kvartal.

Oppsigelse

Løsningen må sies opp senest én måned før et kvartal begynner, for at man skal slippe å betale for neste kvartal. Boksene returneres tilbake til forhandler når det kvartalet man har betalt for er over.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på 71 25 06 40